Autobaterie ve spalovacích vozidlech: péče, nabíjení a chemické Procesy

V moderních spalovacích vozidlech jsou akumulátory nezbytným prvkem elektrických systémů, které zajišťují spolehlivé startování motoru a napájení elektronických zařízení.

Pochopení různých typů akumulátorů, jejich péče a správného nabíjení je klíčové pro udržení optimálního výkonu vozidla a prodloužení životnosti akumulátorů. V tomto článku se podíváme na různé typy akumulátorů včetně klasických olověných, vápenko-olověných, AGM a gelových akumulátorů. Budeme zkoumat procesy sulfatace a desulfatace, vysvětlíme chemické procesy probíhající při nabíjení akumulátorů a porovnáme různé typy nabíječek. Dále se zaměříme na péči o elektrolyt, kódování akumulátorů do řídících jednotek vozidel a specifika akumulátorů používaných v vozidlech s technologií start-stop. S tímto komplexním přehledem si budete moci lépe poradit s péčí o akumulátor vašeho vozidla a zabezpečit jeho dlouhou životnost a spolehlivost.

Navštivte E-Shop FCD pro a pořiďte si inteligentní nabíječku a tester akumulátorů!

Typy Autobaterií:

1. Klasické Olověné Baterie:

Tradiční konstrukce s elektrolytem na bázi kyseliny sírové. Skládají se z kyseliny, vody a olovnatých destiček. Potřebují údržbu a kontrolu hladiny elektrolytu. Olovené baterie mají obvykle označení podle typu elektrolytu a konstrukce elektrod. Typicky se používají následující označení:

 • Sběrnicové označení: Pb - chemický symbol pro olovo
 • Označení elektrolytu:
  • Pb-Sb - klasická olověná baterie s elektrolytem obsahujícím antimon
  • Pb-Ca - vápenko-olověná baterie s elektrolytem obsahujícím vápník
 • Kombinace označení: Pb-Sb/Ca - baterie s kombinovaným obsahem antimonu a vápníku v elektrolytu

2. Vápenko-olověné (Ca-Ca) Baterie:

Obsahují vápenaté příměsi, které minimalizují únik elektrolytu. Snížené odpařování elektrolytu snižuje potřebu údržby. Označení pro vápenko-olověné baterie (Ca-Ca) je typicky:

 • Pb-Ca: Označuje, že elektrolyt baterie obsahuje vápník.

3. AGM (Absorbent Glass Mat) Baterie:

Absorbent Glass Mat (AGM) baterie jsou moderní typ olověných baterií, které využívají speciální technologii pro zvýšení výkonu a spolehlivosti. Hlavní charakteristikou těchto baterií je jejich konstrukce, která obsahuje elektrolyt absorbovaný do skleněných vláken, která oddělují pozitivní a negativní elektrody. Tato matrice skleněných vláken slouží jako mechanická podpora pro elektrolyt a zároveň umožňuje rychlou difuzi iontů mezi elektrodami.

Výhody AGM baterií:

 • Nízká údržba: AGM baterie nevyžadují doplňování elektrolytu, protože elektrolyt je pevně vázán ve skleněné matrici. To snižuje potřebu údržby a zjednodušuje manipulaci s baterií.
 • Odolnost vůči vibracím: Konstrukce AGM baterií s absorbovaným elektrolytem do skleněných vláken zvyšuje jejich odolnost vůči otřesům a vibracím, což je dělá ideální volbou pro vozidla s náročnými provozními podmínkami.
 • Nízký samovybíjecí proud: AGM baterie mají nižší samovybíjecí proud než tradiční olověné baterie, což znamená, že mohou déle zůstat nabitými, což je výhodné pro vozidla s nižším provozním profilem nebo s dlouhodobějším stáním.
 • Rychlá nabíjení: Díky speciální konstrukci elektrod a elektrolytu jsou AGM baterie schopny absorbovat vyšší nabíjecí proudy a nabíjet se rychleji než tradiční baterie.
 • Bezpečnostní vlastnosti: AGM baterie mají méně tendence unikat elektrolyt než konvenční baterie, což zvyšuje jejich bezpečnostní vlastnosti, zejména při provozu v nákladních vozidlech nebo v prostředí s vysokými teplotami.

Aplikace AGM baterií:

 • Startovací baterie: Díky své vysoké spolehlivosti a odolnosti jsou AGM baterie často používány jako startovací baterie v osobních automobilech, motocyklech a jiných motorových vozidlech.
 • Záložní zdroje energie: AGM baterie jsou ideální volbou pro záložní zdroje energie, jako jsou nouzová osvětlení, záložní zdroje UPS nebo solární energetické systémy, díky své schopnosti rychle se nabíjet a odolnosti vůči vibracím.
 • Cyklické aplikace: Díky své schopnosti odolat cyklickému vybíjení a nabíjení jsou AGM baterie ideální pro použití v cyklických aplikacích, jako jsou golfové vozíky, karavanové baterie a námořní baterie.

4. Gelové Baterie:

Gelové akumulátory, které v automobilovém průmyslu nacházejí své uplatnění, přinášejí několik klíčových výhod a vlastností, které je činí atraktivní volbou pro určité aplikace:

Bezúdržbovost: Jednou z hlavních výhod gelových akumulátorů v automobilech je jejich bezúdržbovost. Gelový elektrolyt je pevně fixován v gelové matrici, což eliminuje potřebu pravidelného doplňování vody, což je typické pro tradiční olověné baterie. To snižuje údržbu a usnadňuje manipulaci s baterií pro řidiče.

 • Odolnost proti otřesům a vibracím: Gelové akumulátory jsou konstruovány tak, aby byly odolné vůči otřesům a vibracím, což je důležité v automobilovém prostředí, kde jsou vozidla často vystavena nerovným silnicím a nárazům.
 • Nízká samovybíjecí rychlost: Gelové baterie mají nižší samovybíjecí rychlost než tradiční olověné baterie, což znamená, že mohou déle zůstat nabitými, což je užitečné v případě, že vozidlo není často používáno nebo je dlouhodobě parkováno.
 • Odolnost vůči nízkým teplotám: Gelové akumulátory mají dobrou odolnost vůči nízkým teplotám, což je důležité pro spolehlivý provoz vozidla v chladných klimatických podmínkách. Tato vlastnost zajišťuje, že vozidlo bude spolehlivě startovat i v extrémních podmínkách.
 • Výkonová stabilita: Gelové baterie mají dobrou výkonovou stabilitu, což znamená, že jsou schopny dodávat konzistentní výkon i při dlouhodobém provozu nebo v náročných podmínkách.
 • Dlouhá životnost: Gelové akumulátory mají obvykle dlouhou životnost, což znamená, že mohou poskytovat spolehlivý výkon po dlouhou dobu, což je důležité pro automobilové aplikace, kde spolehlivost a dlouhodobá životnost jsou klíčové.

Tyto vlastnosti činí gelové akumulátory atraktivní volbou pro určité automobilové aplikace, zejména pro vozidla s vysokými nároky na spolehlivost, odolnost a výkon. Gelové baterie se často používají v nákladních vozidlech, dodávkách a vozidlech určených pro těžké pracovní podmínky, kde je důležitá dlouhá životnost a spolehlivý výkon.

Péče o Autobaterie:

Péče o autobaterie je klíčová pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého provozu vozidla. Zahrnuje řadu opatření a postupů, které pomáhají udržet baterii v optimálním stavu. Zde jsou hlavní aspekty péče o autobaterie v automobilovém průmyslu:

 1. Doplňování Elektrolytu:

  • U klasických olověných baterií je pravidelná kontrola hladiny elektrolytu důležitá. Při provozu se elektrolyt postupně spotřebovává, a proto je nezbytné pravidelně kontrolovat jeho hladinu a v případě potřeby doplňovat destilovanou vodu.
 2. Sulfatace a Desulfatace:

  • Sulfatace je proces, během kterého se na elektrodách baterie usazují sulfáty, což může způsobit degradaci baterie a snížení její kapacity. Desulfatace je proces obnovení výkonu a životnosti baterie. K tomuto účelu lze použít speciální desulfatační nabíječe nebo chemické přísady, které pomáhají odstranit usazeniny sulfátů.
 3. Nabíjení:

  • Správné nabíjení je klíčové pro životnost autobaterie. Různé typy nabíječek mohou mít různé vlivy na životnost baterie. Moderní inteligentní nabíječky jsou schopny optimalizovat nabíjecí proces a prodlužovat životnost baterie tím, že dodávají správné nabíjecí napětí a proud podle potřeby.
 4. Údržba při nečinnosti:

  • Pokud vozidlo není používáno po delší dobu, je důležité provést některá opatření k udržení baterie v optimálním stavu. To může zahrnovat pravidelné nabíjení pomocí externí nabíječky nebo odpojení baterie od elektrického systému vozidla.
 5. Kontrola pólů a svorkovnic:

  • Pravidelná kontrola pólů a svorkovnic je důležitá pro zajištění dobrého elektrického spojení a minimalizaci korozních procesů. Při potřebě je vhodné póly a svorkovnice vyčistit a zabezpečit proti korozi.

Způsoby Nabíjení Různých Typů Akumulátorů

Existuje několik různých typů akumulátorů, které se liší svou konstrukcí a chemickými vlastnostmi, a proto se také liší způsobem, jakým se nabíjejí. Zde je přehled nejběžnějších typů akumulátorů a způsobů jejich nabíjení:

1. Klasické Olověné Akumulátory:

Klasické olověné akumulátory jsou nejběžnějším typem akumulátorů v automobilech. Jejich nabíjení probíhá pomocí konvenčních nabíječek, které dodávají konstantní proud při určitém napětí. Během nabíjení probíhá chemická reakce, při níž se olovnatý sulfát na elektrodách přeměňuje zpět na olovo a oxid olovnatý.

2. AGM (Absorbent Glass Mat) Baterie:

AGM baterie jsou speciální typ olověných akumulátorů, které mají skelnou matrici absorbovanou elektrolytem. Tyto baterie se nabíjejí podobně jako klasické olověné baterie, ale jsou schopny lépe odolávat hlubokému vybíjení a nabíjení, což je výhodné pro aplikace jako je funkce Start&Stop.

3. Gelové Baterie:

Gelové baterie jsou dalším typem olověných akumulátorů, které mají elektrolyt ve formě gelu. Jejich nabíjení probíhá podobně jako u klasických olověných akumulátorů, ale je nutné dbát na to, aby nabíjecí proud nebyl příliš vysoký, aby nedošlo k poškození baterie.

4. Lithium-Ionové Baterie:

Lithium-ionové baterie jsou stále častěji používány jako alternativa k olověným akumulátorům. Jejich nabíjení probíhá pomocí speciálních nabíječek, které dodávají určitý proud při určitém napětí. Nabíjení lithium-ionových baterií vyžaduje specifické řízení nabíjecího procesu, aby nedošlo k jejich přehřátí nebo poškození.

5. NiMH (Nickel-Metal Hydride) Baterie:

NiMH baterie jsou dalším typem akumulátorů, které se používají v některých vozidlech. Jejich nabíjení probíhá podobně jako u lithium-ionových baterií, ale mají odlišné chemické vlastnosti a vyžadují specifické nabíjecí profily.

Každý typ akumulátoru má své vlastní specifické požadavky na nabíjení, a proto je důležité používat správné nabíječky a dodržovat doporučení výrobce pro bezpečné a efektivní nabíjení baterií.

Chemické Procesy v Baterii:

Chemické procesy, které probíhají v olověných autobateriích během nabíjení, vybíjení a skladování, jsou klíčové pro jejich fungování a životnost. Zde je rozepsání těchto procesů:

1. Redoxní Reakce při Nabíjení a Vybití:

Při nabíjení autobaterie dochází k redoxní reakci na elektrodách, která umožňuje přeměnu chemické energie na elektrickou energii. Hlavními složkami této reakce jsou:

 • Na kladné elektrodě (anodě): PbO2 + SO4^2- + H2O + 2e^- -> PbSO4 + 2OH^-

 • Na záporné elektrodě (katodě): Pb + SO4^2- -> PbSO4 + 2e^-

Tyto reakce vedou k tvorbě olovnatého sulfátu (PbSO4) na obou elektrodách baterie během vybíjení. Při nabíjení se tento proces obrací, přičemž se olovnatý sulfát na obou elektrodách přeměňuje zpět na olovo (Pb) a oxid olovnatý (PbO2).

2. Sulfatace:

Sulfatace je proces, při kterém se na elektrodách vytváří nevratná vrstva olovnatého sulfátu (PbSO4), což může vést k degradaci výkonu a životnosti baterie. Chemicky to lze vyjádřit jako:

Pb + PbSO4 + 2H2SO4 -> 2PbSO4 + 2H2O

3. Desulfatace:

Desulfatace je proces, kterým lze obnovit výkon a životnost baterie odstraněním usazenin olovnatého sulfátu na elektrodách. Tento proces lze provádět buď pomocí externích desulfatačních nabíječek, které aplikují speciální pulsy elektrického proudu, nebo pomocí chemických přísad přidávaných do elektrolytu.

4. Nabíjení:

Při nabíjení autobaterie dochází k reverzní reakci redoxních procesů, přičemž se olovnatý sulfát na elektrodách přeměňuje zpět na olovo a oxid olovnatý. Tato reakce je základem pro obnovení kapacity a nabití baterie:

PbSO4 + 2H2O -> Pb + PbO2 + 2H2SO4

Chemické Vzorce:

 • Sulfatace: Pb + PbSO4 + 2H2SO4 -> 2PbSO4 + 2H2O
 • Desulfatace: Není jednoduchý chemický vzorec, protože proces může být různý v závislosti na použité metodě desulfatace.
 • Nabíjení: PbSO4 + 2H2O -> Pb + PbO2 + 2H2SO4

Správné porozumění těmto chemickým procesům je klíčové pro úspěšnou údržbu a péči o autobaterie a prodloužení jejich životnosti a spolehlivosti.

Typy Nabíječek Baterií a jejich Výhody a Nevýhody

Na našem eshopu nabízíme programovatelný mikroprocesorový zdroj/nabíječku od firmy THINKCAR - THINKPPS 150

Existuje několik typů nabíječek baterií, které se liší svou konstrukcí, funkcemi a způsobem nabíjení. Zde jsou nejběžnější typy nabíječek a jejich výhody a nevýhody:

1. Tradiční Lineární Nabíječky:

Výhody:

 • Jednoduchá konstrukce a obsluha.
 • Nižší cena než u modernějších nabíječek.
 • Vhodné pro nabíjení klasických olověných baterií.

Nevýhody:

 • Nižší účinnost a delší doba nabíjení.
 • Méně flexibilní než modernější nabíječky.

2. Pulsující Nabíječky:

Výhody:

 • Pomáhají odstranit sulfátové nánosy z baterií a prodlužují jejich životnost.
 • Vhodné pro starší baterie, které trpí sulfatací.

Nevýhody:

 • Vyšší cena než u tradičních nabíječek.
 • Méně běžné než tradiční nabíječky.

3. Inteligentní Mikroprocesorové Nabíječky:

Výhody:

 • Optimalizují nabíjecí proces podle stavu baterie a nabíjecího profilu.
 • Jsou bezpečné a minimalizují riziko přepětí a přehřátí baterií.
 • Vhodné pro širokou škálu akumulátorů, včetně AGM, gelových a lithiových baterií.

Nevýhody:

 • Vyšší cena než u tradičních nabíječek.

Každý typ nabíječky má své specifické výhody a nevýhody a je vhodný pro určité typy akumulátorů a aplikací. Při výběru nabíječky je důležité zvážit potřeby vašich baterií a preferované funkce nabíječky, abyste zajistili bezpečné a efektivní nabíjení vašich baterií.

Funkce Start&Stop ve Vozidlech:

Funkce Start&Stop je systém, který automaticky vypíná a znovu zapíná motor vozidla během krátkých zastavení, jako jsou čekání na semaforu nebo zácpy. Jeho hlavním cílem je snížit spotřebu paliva a emise oxidů dusíku a skleníkových plynů, čímž přispívá k ekologičtějšímu provozu vozidel. Když vozidlo stojí nečinně, systém vypíná motor, čímž eliminuje jeho zbytečný chod a šetří palivo. Jakmile je nutné znovu rozjet se, systém automaticky znovu zapíná motor, což umožňuje rychlé a plynulé odstartování vozidla.

Typy Akumulátorů používané ve Funkci Start&Stop:

V vozidlech s funkcí Start&Stop jsou často používány speciální typy akumulátorů, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nárokům tohoto systému. Mezi tyto typy patří:

 1. AGM (Absorbent Glass Mat) Baterie:

  • AGM baterie jsou ideální pro aplikace Start&Stop díky své vysoké odolnosti vůči cyklickému vybíjení a nabíjení. Jsou schopny rychle dodávat vysoký proud při startování motoru a mají dlouhou životnost.
 2. EFB (Enhanced Flooded Battery) Baterie:

  • EFB baterie jsou další variantou, která je často používána v vozidlech se systémem Start&Stop. Jsou podobné tradičním olověným bateriím, ale mají zesílené mřížky, což zlepšuje jejich odolnost vůči cyklickému vybíjení a nabíjení.

Kódování Akumulátorů:

Kódování akumulátorů je proces, při kterém je nový akumulátor zaregistrován do řídící jednotky vozidla. Tento postup je důležitý zejména v vozidlech se systémem Start&Stop, protože řídící jednotka potřebuje znát specifické parametry nového akumulátoru, jako je jeho kapacita a stav nabití. Kódování umožňuje vozidlu správně monitorovat a řídit funkci Start&Stop a optimalizovat nabíjecí procesy pro nový akumulátor. Bez kódování by mohlo dojít k nesprávnému fungování systému Start&Stop nebo dokonce k poškození nového akumulátoru. Kódování akumulátorů je tedy důležitým krokem při výměně akumulátoru v moderních vozidlech.

Parametry Akumulátoru:

1. Označení podle Kapacity (Ah):

 • Kapacita akumulátoru je udávána v ampérhodinách (Ah) a určuje množství elektrické energie, které je schopen dodat při jednom úplném vybití.
 • Čím vyšší je hodnota Ah, tím větší je kapacita akumulátoru a tím déle může dodávat energii.

2. Označení podle Startovacího Proudu (CCA):

 • Startovací proud je udáván v ampérech (A) a určuje schopnost akumulátoru nastartovat motor vozidla za nízkých teplot.
 • Čím vyšší je hodnota CCA, tím větší je schopnost akumulátoru bez problémů spustit motor za studena.

3. Označení podle Typu Konstrukce:

 • Klasické olověné akumulátory jsou označovány jako "konvenční" nebo "standardní".
 • Speciální typy akumulátorů, jako jsou AGM (Absorbent Glass Mat) nebo gelové baterie, jsou označeny podle jejich konstrukce.

4. Označení podle Rozměrů:

 • Akumulátory jsou často označovány podle svých rozměrů, což umožňuje snadnou identifikaci vhodné náhrady.

5. Označení podle Výrobce a Modelu:

 • Některé akumulátory mohou mít specifická označení od výrobce, které slouží k identifikaci konkrétního modelu nebo řady.

Správné pochopení a interpretace označení akumulátoru je klíčové pro správný výběr a nákup nového akumulátoru pro konkrétní aplikaci. Při výměně akumulátoru je důležité dbát na kompatibilitu s vozidlem nebo zařízením a dodržovat doporučení výrobce.

Závěr:

Správná péče a volba vhodného typu autobaterie jsou klíčové pro spolehlivost a dlouhou životnost elektrických systémů ve spalovacích vozidlech. Pochopení chemických procesů, specifik start-stop systému a parametrů akumulátoru pomůže optimalizovat výkon a životnost baterie ve vozidle. Každý majitel vozidla by měl pravidelně provádět údržbu a péči o svou autobaterii, aby maximalizoval životnost a spolehlivost svého vozidla.